Digitalizacja

Digitalizacja

Konserwacja

Konserwacja

Szkolenia

Szkolenia

DIGITALIZACJA

Digitalizacja jest jednym z elementów zabezpieczenia zasobu archiwalnego. Stanowi też świetną możliwość do zachowania swoich pamiątek rodzinnych, np. starych fotografii, które z biegiem lat ulegają zniszczeniu.

Ideą wykonywania kopii cyfrowych materiałów archiwalnych, jest zatrzymanie dalszej destrukcji oryginałów, wynikającej z uszkodzeń mechanicznych, działania promieni słonecznych, nieodpowiednich warunków przechowywania etc. Posiadanie kopii cyfrowych pozwala na przechowywanie oryginałów w magazynach archiwalnych, w odpowiednich warunkach, a udostępnianie tylko kopii cyfrowych tych dokumentów.

Dlatego proponujemy Państwu zlecenie wykonania kopii cyfrowych Towarzystwu „Archiwariusz”. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem do digitalizacji materiałów. Skany dokumentów luźnych wykonujemy za pośrednictwem skanera planetarnego wyposażonego w aparat cyfrowy Nikon D800 wraz z zestawem oświetlenia dedykowanego do digitalizacji archiwaliów. Do digitalizacji ksiąg i poszytów wykorzystujemy skaner SMA Scan Master 2, który umożliwia wykonanie skanów w maksymalnej rozdzielczości 1200 DPI. Urządzenia umożliwiają zaawansowaną kalibrację. Gwarantuje to doskonałą jakość wykonywanych reprodukcji, wierne oddanie kolorów oraz bezpieczeństwo przy skanowaniu.

Otrzymają Państwo od nas odpowiednio opisane pliki cyfrowe w bezstratnym formacie zapisu (na życzenie również w innych formatach). Standardowo jest to TIFF 300 DPI. Umożliwi to Państwu stworzenie wirtualnych muzeów, bądź wystaw opartych na wielkoformatowych wydrukach.

Z zasady nie przeprowadzamy żadnej obróbki graficznej wykonanych skanów. Jednak na Państwa życzenie jesteśmy w stanie przeprowadzić np. cyfrową „restaurację” starych fotografii lub poprawić czytelność wyblakłych dokumentów.

Ze względu na bardzo zróżnicowany zakres materiałów, które możemy poddać digitalizacji, nie jesteśmy w stanie ustalić sztywnego cennika. Końcowa cena będzie ustalana indywidualnie do każdego zlecenia i będzie zależała od wielkości oryginałów, ilości dokumentów, stopnia skomplikowania, stanu zachowania oraz zakresu prac.

Kontakt

PTA - "ARCHIWARIUSZ"

e-mail: pta@archiwariusz.org

Nasza lokalizacja